Публічна угода про надання доступу до Сервісу  «VODAFONE TV»


1. Опис послуг і предмета угоди


1.1. На умовах цієї Угоди абонентам мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», яке є оператором електронних комунікаційних послуг (далі – "Оператор"), та/або абонентам фіксованого інтернету ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», яке є оператором електронних комунікаційних послуг (далі – "Оператор фіксованого інтернету"), надалі разом або в розумінні «або» – Оператори, надається доступ до контент-послуги «VODAFONE TV» (далі - "Сервісу"), яка забезпечується за замовленням Оператора контент-провайдером Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТТ УКРАЇНА", яке є Виконавцем і правовласником Контенту та Застосунку (далі - "Виконавець"). Абоненти, що користуються послугами зв'язку Операторів, можуть встановити застосунок «VODAFONE TV» (далі - "Застосунок") на своє абонентське обладнання з доступом в мережу Інтернет, включаючи Wi-Fi і перебуваючи на території України, отримати доступ до перегляду/прослуховування у режимі реального часу різноманітного ліцензійного аудіо-, відео- і аудіовізуального Контенту (далі - "Контент"), у тому числі художніх, документальних, науково-популярних, навчальних, мультиплікаційних, кіно-, теле- і відеофільмів, трансляцій спортивних заходів тощо. Сервіс також може включати доступ до перегляду телеканалів, а також іншого Контенту. Оператори надають абонентам послугу доступу до Контенту «VODAFONE TV» на платній основі, згідно встановлених ними діючих умов тарифікації послуг мобільного зв'язку та/або фіксованого інтернету.


1.2. Дана угода (далі - "Угода") регулює взаємовідносини між Операторами, Виконавцем, які роблять доступним Сервіс для абонентів послуг мобільного зв'язку та або фіксованого інтернету Операторів, і Вами (далі - "Абонент"), що спрямовані на забезпечення заявлених потреб Абонента у доступі до Сервісу, який містить Контент, а також використання інших служб Сервісу, що надаються абонентам за тарифами, встановленими Операторами.


1.3. Доступ до перегляду/прослуховування Контенту надається Абоненту у режимі реального часу через Застосунок, мережу Інтернет та абонентське обладнання, що має доступ до мережі Інтернет, за умови наявності достатніх коштів на абонентському рахунку та / або якщо Сервіс надається Оператором фіксованого інтернету, то за умови активації функціоналу тимчасового (на 3 дні) розблокування послуг, що визначаються залежно від умов Операторів по наданню послуги Абоненту.


1.4. Доступ до Контенту надається після встановлення Абонентом Застосунку на абонентському обладнанні і/або відвідування сайту tv.vodafone.ua та попередньої реєстрації Абонентом у Сервісі. Умови доступу до Контенту детально регламентовані нижче в даній Угоді.


1.5. Доступ Абонентів до Контенту, розміщеному у Сервісі, обмежений територією України, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі (надалі – "територія Сервісу"). Абонент гарантує, що користуючись Сервісом, він знаходиться на території Сервісу. При наданні доступу до Сервісу використовується система гео-фільтрації доступу до перегляду/прослуховування Контенту за IP-адресами обладнання Абонентів, яка обмежує доступ до Сервісу і Контенту територією Сервісу. Абонент гарантує, що він не здійснює і не здійснюватиме будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту інформації, застосовуваних Оператором/Виконавцем у процесі надання послуги. 


1.6. Сервіс забезпечує можливість перегляду/прослуховування Контенту після встановлення Застосунку і/або відвідування сайту tv.vodafone.ua, таким чином, при якому зберігання та доведення до загального користування таким Контентом здійснюється безпосередньо з серверного обладнання Виконавця, і не потребує фактичного розміщення Контенту на сайті або обладнанні третіх осіб.


1.7. Абонент розуміє специфіку послуги і погоджується з тим, що без попереднього повідомлення Абонента може змінюватися наповнення Контенту та/або функціонал Сервісу.


1.8. В інформаційно-ознайомчих цілях протягом перших 7 днів з дня першого підключення Сервісу Оператором плата з Абонента не стягується за доступ до Сервісу.  Починаючи з 8 (восьмого) дня користування доступом до Сервісу, у разі відсутності зареєстрованої в системі Оператора відмови Абонента від отримання послуги, з абонентського рахунку Абонента списується сума оплати за послугу згідно з тарифами Оператора, розміщених на сайтах vodafone.ua, tv.vodafone.ua, vega.ua (далі - Сайти).


1.9. Пакет - набір телеканалів і/або відеоконтенту, доступ до якого надається на платній основі в межах та на умовах Сервісу.


2. Загальні положення


2.1. Дана Угода встановлює правила та умови використання Сервісу Абонентами, які після реєстрації, здійснюючи використання Сервісу та його функціональних можливостей, стають Користувачами Сервісу.


2.2. Використання Абонентом Застосунку та/або Сервісу, а також будь-яких його функціональних можливостей означає беззаперечну згоду Абонента з усіма положеннями даної Угоди і беззаперечне прийняття її умов та зобов'язань, покладених на Абонента даною Угодою. Факт використання Абонентом Застосунку та/або Сервісу, будь-яких його функціональних можливостей, а також реєстрація Абонента у Сервісі (створення облікового запису в системі) є повним і беззаперечним прийняттям положень умов даної Угоди, незнання яких не звільняє Абонента від відповідальності за їх недотримання або порушення.


2.3. Абонент зобов'язується регулярно знайомитися зі змістом даної Угоди, з метою своєчасного ознайомлення зі змінами та доповненнями даної Угоди. Використання Сервісу після будь-яких змін та доповнень даної Угоди означає ознайомлення та згоду Абонента з такими змінами та/або доповненнями.


2.4. Якщо Ви (Абонент) не згодні дотримуватися умов даної Угоди повністю або частково - не встановлюйте Застосунок і не використовуйте Сервіс. У випадку, якщо вже Ви (Абонент) є зареєстрованим Користувачем Сервісу - припиніть використання Сервісу і/або Застосунку.


3. Інтелектуальна власність 


3.1. Всі використовувані і розміщені у Сервісі об’єкти інтелектуальної власності, а також сам Сервіс є інтелектуальною власністю їх законних правовласників та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами та конвенціями. Будь-яке використання розміщених на Сервісі об'єктів інтелектуальної власності (у тому числі елементів візуального оформлення Сервісу, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об'єктів) без дозволу Виконавця або їх правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, відповідно до законодавства України, міжнародних угод та конвенцій.


3.2. Крім випадків, встановлених даною  Угодою, чинним законодавством України, а також міжнародними угодами та конвенціями, жоден об'єкт інтелектуальної власності, розміщений на Сервісі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений  переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах (елементах), без попереднього дозволу Виконавця або його правовласника.


3.3. Доступ до об'єктів інтелектуальної власності, розміщених у Сервісі, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/ збереження) таких об'єктів у пам'ять абонентського обладнання, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене даною Угодою, у тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або по частинах (елементах) і т.п.


3.4. Інше використання, не передбачене даною Угодою, є порушенням і може стати підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України, міжнародних угод та конвенцій і даною Угодою. Будь-яке використання Сервісу або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, крім, як у спосіб дозволений даною Угодою, категорично заборонено.


3.5. Будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Сервісі, можуть бути видалені або змінені без повідомлення про це Користувача.


4. Права та обов'язки Виконавця


4.1. Обов'язки Виконавця обмежуються виключно забезпеченням надання технічної можливості отримання Абонентом доступу до Сервісу через Застосунок та мережу Інтернет, в межах території Сервісу і для IP адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, у порядку, визначеному цією Угодою.


4.2. Виконавець, за погодженням Оператора, отримує право змінювати або видаляти будь-яку опубліковану у Сервісі інформацію, а також Контент і будь-які елементи, складові частини Сервісу, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Сервісу в будь-який час з будь-якої причини. При цьому Сторони погоджуються, що Виконавець не відповідає за будь-який збиток або шкоду, що може бути заподіяна Абоненту такими діями.


4.3. Оператори на власний розсуд розсилають Абонентам інформаційні повідомлення, у будь-який доступний спосіб, у тому числі за допомогою спливаючих інформаційних повідомлень під час використання Сервісу Абонентом, а також шляхом відправки SMS на номер, вказаний Абонентом при реєстрації у Сервісі. Зокрема, можуть здійснюватися розсилки, що містять організаційно-технічну, рекламну або іншу інформацію про можливості Сервісу.


4.4. Абонент, здійснюючи використання Сервісу, надає свою згоду на отримання рекламної інформації, розміщуваної безпосередньо у Сервісі та будь-якої іншої інформації, що носить рекламно-інформаційний або інший характер. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді спливаючих повідомлень під час використання Сервісу, під час перегляду/прослуховування Контенту, у вигляді SMS на номер мобільного телефону, іншими подібними способами. У разі незгоди Абонента з положеннями даної Угоди, Абонент має право відмовитися від подальшого використання Сервісу.


4.5. Оператори надають Абоненту можливість створення єдиного персонального облікового запису (профілю). У разі створення Абонентом більше одного облікового запису, Оператор залишає за собою право видалити такі облікові записи Абонента та/або відмовити Абоненту у використанні Сервісу.


4.6. Оператори мають право встановлювати вікові обмеження при доступі до деяких категорій Контенту, розміщеного у Сервісі. При наявності таких обмежень особи, які не досягли відповідного віку, зобов'язуються утриматися від доступу до такого Контенту, про що Абонент може бути повідомлений спливаючим вікном на Сервісі при спробі Абонента здійснити перегляд/прослуховування Контенту, призначеного для обмеженої віком аудиторії Сервісу.


Також Оператори мають право встановлювати інші обмеження у доступі до Контенту, з урахуванням вимог чинного законодавства, угод з правовласниками та іншими партнерами Виконавця.


4.7. Виконавець зобов'язується:

• не розміщувати у Сервісі номери телефонів та іншу особисту інформацію (персональні дані) Абонентів без отримання їх згоди на такі дії відповідно до вимог чинного законодавства;

• не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;

• не описувати або пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

• не розміщувати у Сервісі будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної діяльності;


4.8. Виконавець не займається попередньою модерацією або цензурою коментарів Абонентів і вживає дії по захисту прав та інтересів осіб, забезпеченню дотримання вимог законодавства України тільки після обґрунтованого звернення зацікавленої особи до Виконавця і погодження своїх дій з хоча б одним з Операторів. При виникненні необхідності, комунікацію з Абонентами здійснюють Оператори.


5. Права та обов'язки Абонента


5.1. Абонент зобов'язується використовувати Сервіс тільки у законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України та міжнародного, а також прав та законних інтересів Операторів, Виконавця та правовласників.


5.2. Доступ до Контенту в рамках послуг надається відповідно до технічних вимог, зазначених у даній Угоді. Приступаючи до використання Сервісу, Абонент беззаперечно погоджується, що абонентське обладнання, з  якого він планує переглядати Контент, повністю відповідає технічним вимогам, зазначеним у даній Угоді, а також, що він/вона згоден(а) здійснювати всі необхідні  дії, для доступу до послуг, що зазначені у даній Угоді.


5.3. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення відповідного обладнання і програмних продуктів, вирішуються Абонентом самостійно. Такі питання не підпадають під дію даної Угоди, і Оператори, Виконавець не несуть відповідальності за такі дії Абонента або третіх осіб.


5.4. Абонент підтверджує та погоджується, що послуги, зазначені в даному розділі Угоди, доступні Абоненту лише за умови використання абонентського обладнання, підключеного до мережі Інтернет, доступ до якої оплачується Абонентом згідно з його тарифним планом одного з Операторів. Послуги можуть бути не доступні (мати обмежену функціональність) при використанні абонентського обладнання, що не відповідає технічним вимогам для використання Сервісу, які вказані у даній Угоді.


5.5. Абонент зобов'язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сервісу, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісу, об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Операторів/Виконавця та/або третіх осіб. Будь-який з Операторів та/або Виконавець залишають за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припинити доступ Абонента до Сервісу або до окремих послуг Сервісу, в тому числі, але не обмежуючись випадками порушення Абонентом даної Угоди та/або застосованого чинного законодавства.


5.6. Абонент зобов'язується не направляти через/за допомогою Сервісу матеріали, що є рекламою будь-яких товарів або послуг. Абонент зобов'язується не використовувати Сервіс для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг.


5.7. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродавати, а також використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Сервіс та/або будь-які частини вмісту Сервісу.


5.8. Абонент зобов'язаний надати при реєстрації (створенні облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе, яка може бути запрошена реєстраційними формами Сервісу, в тому числі, але не виключно: номери телефонів, справжній вік, дату народження та іншу особисту інформацію (далі - "Персональні дані"). Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональні дані будуть використовуватися Операторами (їх співробітниками, а також постачальниками та підрядниками, залученими Операторами для надання Сервісу) виключно у зв'язку з наданням доступу до Сервісу, його використанням Абонентом та забезпеченням належної роботи Сервісу, інформаційним забезпеченням Абонента, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Сервісу, проведення опитувань про будь-які аспекти роботи Сервісу, стягнення заборгованості, як одним з Операторів самостійно, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональних даних обмежується строком, рівним терміну користування Сервісом і 3 роки після закінчення останнього факту доступу Абонента до Сервісу, якщо законодавством не встановлений інший, довший термін. Оператори зобов'язуються не розкривати інформацію про Абонента третім особам без згоди Абонента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів відповідно до застосовного  законодавства.


5.9. Абонент зобов'язаний вживати належних заходів для забезпечення збереження свого облікового запису, включаючи номер телефону і пароль. Абонент несе відповідальність за всі дії, вчинені у Сервісі з його облікового запису (з використанням його номера телефону та пароля). У зв'язку з цим Абонент зобов'язаний здійснювати вихід з свого облікового запису (завершувати кожну сесію по кнопці "Вихід") перед закриттям мобільного Застосунку і/або сайту tv.vodafone.ua.


Абонент зобов'язаний негайно повідомити Оператора або Оператора фіксованого інтернету про будь-які випадки доступу до Сервісу третіми особами під обліковим записом Абонента. Абонент не має права передавати, поступатися, продавати, передавати у користування і т.п. обліковий запис у Сервісі третім особам без згоди на це Оператора або Оператора фіксованого інтернету.


5.10. Абонент зобов'язаний періодично оновлювати Персональні дані, які він надав при реєстрації, щоб забезпечити точність, актуальність та повноту таких даних.


5.11. Виконавець має право в будь-який момент звернутися до одного з Операторів, щоб останній звернувся з вимогою  підтвердження від Абонента останніх даних, зазначених при реєстрації, і запросив у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема, документи, що підтверджують особу). Ненадання таких документів може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.


У разі надання недостовірної інформації будь-який з Операторів може відмовити Абоненту у розгляді питань, заяв і претензій будь-якого характеру, у тому числі відмовити у наданні будь-якого відшкодування. Аналогічні наслідки виникають у разі, якщо дані Абонента, зазначені у наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють однозначно ідентифікувати Абонента.


5.12. Абонент несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені з використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які могли спричинити або спричинили б подібне використання.


5.13. Абонент зобов'язаний використовувати отриману у Сервісі інформацію виключно у законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.


5.14. При виборі Контенту Абонент керується власним волевиявленням. Деякий Контент може містити еротичні сцени, сцени насильства, ненормативну лексику, а також може здатися Вам образливим або неналежним для перегляду/прослуховування. Такий Контент не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою, вагітним жінкам і дітям. Для прийняття обдуманого рішення при виборі Контенту рекомендуємо попередньо звернути увагу на його жанр і ознайомитися з анотацією такого Контенту, наведеною у Сервісі.


5.15. Вибираючи конкретний Контент, Ви (Абонент) тим самим підтверджуєте, що приймаєте на себе всю відповідальність за його перегляд/прослуховування.


5.16. Абоненти, які не досягли 18 років, не можуть отримати доступ до Сервісу.


5.17. Абонент, який досяг 18 років, гарантує, що ні за яких обставин не надасть малолітнім і неповнолітнім особам доступ до Сервісу і Контенту, які мають вікові обмеження.


5.18. Абонент зобов'язується не робити спроби по відключенню чи іншому втручанню у будь-які технічні засоби захисту Сервісу або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сервісі.


5.19. Абонент зобов'язується не робити спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Сервісу (включаючи медіа-плеєр, мобільний Застосунок, в якому відображений Контент), а також не використовувати Сервіс, об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на ньому, у комерційних цілях.


5.20. Абоненти несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням коментарів на Сервісі, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках Сервісу відповідно до чинного законодавства України.


5.21. Абоненту при використанні Сервісу забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

• містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Абонентів чи третіх осіб;

• порушує права третіх осіб, у тому числі права неповнолітніх;

• є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення,  тексти або сцени сексуального характеру;

• містить сцени насильства або нелюдяного поводження з тваринами;

• містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

• пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

• містить екстремістські матеріали;

• пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або рекомендації по здійсненню злочинних дій,

• містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

• містить рекламу;

• носить шахрайський/злочинний характер;

• є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Абоненту на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги законодавства України.


5.22. Абонент зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені даною Угодою.


5.23. Абонент підтверджує, що повністю усвідомлює, розуміє умови даної Угоди і приймає їх, а також розуміє і погоджується, що послуги доступні і надаються тільки на території Сервісу, і тільки для IP адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, а також, що будь-який Контент може бути видалений із Сервісу без повідомлення про це Абонента, у тому числі у зв'язку із закінченням терміну дії ліцензійних угод з відповідними правовласниками.


5.24. Будь-який з Операторів та/або Виконавець вправі заблокувати Абоненту доступ до Сервісу та/або облікового запису та/або послуг (у тому числі оплаченим) у разі порушення Абонентом умов даної Угоди або у випадку, якщо Виконавець вважатиме дії Абонента шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи яких-небудь функціональних можливостей Сервісу, псування репутації Сервісу або бренду, Dos-атаки і т.п. Кошти, сплачені Абонентом за користування Сервісом, в даному випадку не підлягають поверненню відповідним Оператором.


6. Правила здійснення платного доступу до Контенту у Сервісі


6.1. В рамках Сервісу Абонентам, які створили обліковий запис (зареєстрованим і авторизованим) у Сервісі, надається можливість доступу до Контенту, який зазначений відповідним чином, зокрема, вказання ціни на послуги доступу до Контенту або словом "за підпискою" і/або згадками про те, що доступ до Контенту є платним. Платний доступ до Контенту може бути встановлений таким чином:


6.1.1. Послуга "доступ за підпискою" означає надання зареєстрованому Абоненту доступу до певної кількості одиниць Контенту протягом зазначеного періоду відповідно до правил, обмежень і технічних вимог, зазначених у даній Угоді. Послуга надається з моменту її оплати Абонентом (списання коштів з абонентського рахунку Абонента) і відображення факту оплати послуги в електронній системі обліку платежів одного з Операторів, якщо інше прямо не передбачено в умовах надання послуги.


Оператори можуть змінювати умови платного доступу Абонента до Контенту на свій власний розсуд. Абонент може ознайомитися з діючими умовами платного доступу до Контенту в інтерфейсі Сервісу.


6.2. Абонент може скористатися активацією підписки тільки один раз. Направлення повторного запиту на отримання такої активації з використанням того ж номера мобільного телефону не відповідає умовам даної Угоди і не буде вважатися підставою для надання замовленої послуги. Відповідна послуга не буде надана, однак, вартість активації може бути списана з абонентського рахунку Абонента. Абонент розуміє, що він самостійно несе відповідальність за всі свої можливі витрати, внаслідок направлення такого повторного запиту. При цьому вартість активації підписки за відповідним запитом у повному обсязі буде спрямована на покриття витрат одного з Операторів на обробку такого запиту і не підлягатиме поверненню Абоненту.


Зазначене правило застосовується також до всіх фактів повторного направлення запиту Абонентом понад встановлену кількість дозволених запитів.


6.3. Вартість всіх платних послуг в Сервісі доводиться до відома Абонентів шляхом розміщення відповідної інформації в Сервісі. До замовлення послуги рекомендуємо Абонентам уважно ознайомитися з її ціною, порядком оплати й умовами надання послуги.


6.4. Для придбання платних послуг в Сервісі зареєстрований Абонент Сервісу повинен авторизуватися (виконати авторизацію), вибрати відповідну платну послугу і підтвердити оплату згідно подальших інструкцій, зазначених у Сервісі.


Під авторизацією в цій Угоді розуміється активація облікового запису Абонента шляхом введення номера телефону та пароля в спеціальну форму інтерфейсу Сервісу, наданого Абоненту при реєстрації Абонента на Сервісі.


Умови надання послуги вказані на зазначених вище у даній Угоді Сайтах.

• Оплата послуг в Сервісі може здійснюватися зареєстрованим Абонентом шляхом оплати обраної послуги у Сервісі за допомогою системи коротких повідомлень (SMS);


6.5. Ціна послуг в Сервісі та їх зміст (у тому числі кількість Контенту, доступного в рамках послуги Перегляд за підпискою) може бути в односторонньому порядку змінена без особистого повідомлення про це Абонента.


6.6. Абоненти, які не досягли 18 років, не мають права використовувати платні послуги Сервісу.


6.7. При замовленні та отриманні платного доступу до Контенту Абонент має права, передбачені законодавством про захист прав споживачів.


6.8. Після отримання доступу до платного Контенту Абонент самостійно визначає обсяг споживаної послуги в рамках періоду, обсягу та інших умов надання відповідної послуги. Якщо з будь-якої причини (окрім як з вини будь-якого з Операторів) Абонент не скористається наданим йому доступом до Контенту, відповідна послуга вважається наданою належним чином.


6.9. Якщо послуги були оплачені зареєстрованим Абонентом, але не надані з вини відповідним Оператором протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх оплати, відповідний Оператор на підставі письмової заяви зареєстрованого Абонента, надає Абоненту рівноцінну послугу. Відповідна заява разом з документами, підтверджуючими факти вини відповідного Оператора і вимоги, зазначені Абонентом, повинні бути направлені поштою на адресу відповідного Оператора.


6.10. Для розгляду заяви або претензії Абонента фінансового характеру, що повинні бути оформлені у письмовому вигляді, відповідний Оператор проводить ідентифікацію Абонента. При цьому відповідний Оператор може запросити документи, що підтверджують усі факти, викладені у заяві або претензії (перелік таких документів визначається на розсуд відповідного Оператора).


При невиконанні умов даної Угоди і вимог відповідного Оператора, останній вправі відмовити Абоненту в поверненні коштів, виплаті будь-яких компенсацій чи наданні рівноцінної Послуги.


7. Особливості здійснення доступу до перегляду телеканалів


7.1. Доступ до перегляду телеканалів здійснюється шляхом прийому і одночасної з таким прийомом передачі незміненого сигналу телеканалів у Сервісі.


7.2. Умови доступу до перегляду телеканалів визначаються Операторами та Виконавцем з урахуванням вимог чинного законодавства. Зокрема, Оператори та Виконавець можуть визначити конкретну територію, в межах якої буде надано доступ до перегляду телеканалів, технологічні параметри надання послуги. При наявності таких визначень, доступ до відповідного Контенту поза встановленими територіями і технологічними рішеннями, Абоненту доступний не буде.


7.3. Абонент може ознайомитися в інтерфейсі Сервісу з доступними пакетами програм, переліком телепрограм і передач, а також іншого Контенту, включеного в кожен з пакетів, а також тарифами Операторів на доступ до таких пакетів. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, програми універсальної програмної послуги можуть бути включені в усі пакети, представлені у Сервісі.


7.4. У разі, якщо доступ до перегляду телеканалів вимагає наявності спеціальних умов, такі умови будуть включені в дану Угоду. Також відповідні умови можуть бути доведені до відома Абонента, шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень в інтерфейсі Сервісу, або іншим прийнятним способом. Зокрема, для доступу до перегляду телеканалів Абоненту може знадобитися абонентське обладнання, перелік якого визначається Виконавцем на вимогу Операторів або будь-якого з Операторів. Абонентське обладнання не може бути підключено поза територією та телекомунікаційною мережею Оператора, зазначених, як дозволені для доступу до перегляду телеканалів.


7.5. З урахуванням умов ліцензійних угод, укладених Виконавцем з правовласниками, Сервіс може пропонувати додаткові функції для перегляду телеканалів, наприклад, Time Shift і Catch-Up. Як правило, такі опції мають таке наповнення:


Time Shift - функціональна можливість розповсюдження телепрограм з мережевою затримкою ретрансляції (до 10 хвилин), при якій Абонент отримує можливість перегляду телепрограм з використанням функцій "Пауза" і "Перемотування".

Catch-Up - технологія розповсюдження телепрограм з мережевою затримкою ретрансляції, при якій Абонент отримує доступ до перегляду телепрограм через деякий час (як правило, до 7 днів) після їх трансляції мовником.


7.6. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення перешкод і перепон, які ускладнюють прийом телепрограм в певному місці, де розміщено обладнання Абонента; при поломці такого обладнання; при проведенні ремонтних або профілактичних робіт телеканалами. Також Виконавець не несе відповідальність за будь-які зміни в режимі мовлення телерадіоорганізацій.


7.7. Виконавець не несе відповідальність у випадку, якщо недоступність телепрограм або низька якість доступу до Сервісу є результатом порушення Абонентом правил експлуатації обладнання та/або збоїв у роботі каналів зв'язку чи телевізійного центру, нестабільної електропередачі, в інших аварійних і непередбачуваних ситуаціях.


8. Технічні вимоги для користування Сервісом


8.1. Для користування послугами Сервісу Абоненту потрібна реєстрація і авторизація у Сервісі, спеціалізовані технічні засоби доступу в мережу Інтернет, що забезпечують доступ до Сервісу та взаємодія з веб-інтерфейсами (далі - "Технічні Засоби Доступу"). Під Технічними Засобами Доступу розуміються персональні комп'ютери, медіаплеєри моделі Inext та / або з підтримкою Android TV, мобільні пристрої на базі Android версії 4.0 і вище, iOS версій 13.0 і вище, телевізори з функцією Smart TV (Samsung та / або LG та / або з підтримкою Android TV) з встановленими програмними додатками Адміністратора для взаємодії з Програмною послугою, підключені до мережі Інтернет.


8.2. Послуги Сервісу розраховані на взаємодію з Застосунком i веб-інтерфейсом


8.3. Для якісної роботи Сервісу Технічні Засоби Доступу повинні бути підключені до мережі Інтернет на швидкості не нижче 10 мегабіт в секунду.


8.4. Для коректної роботи Сервісу на телевізорі необхідно мати спеціальне обладнання з встановленим на ньому спеціальним Застосунком Оператора, а також додаткове обладнання у вигляді Wi-Fi маршрутизатора, і  т.д.


8.5. Усі одиниці функціоналу, доступ до яких надається в рамках Сервісу, захищені технічними засобами захисту, які контролюють доступ до них, а також запобігають або припиняють здійснення дій, не дозволених правовласниками.


8.6. Враховуючи умови ліцензійних Договорів з правовласниками, Оператори можуть встановити обмеження на доступ до функціоналу з деяких видів обладнання.


8.7. Оператори можуть встановлювати перелік рекомендованого обладнання, при використанні якого гарантується доступ до Сервісу. У разі використання іншого обладнання доступ до Сервісу і якість доступу не гарантуються. 


8.8 Якщо Абонент при підключенні послуг Оператора фіксованого інтернету вже має підключену послугу на Сервісі, то остання буде автоматично відключена. 


9. Відповідальність. Обмеження відповідальності


9.1. Доступ до Сервісу надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ", і кожен з Операторів та/або Виконавець не дають ніякої гарантії або запевнень щодо нього.


9.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Сервісі (включаючи Контент), можуть бути видалені або переміщені (без попередження) у будь-який момент і за будь-якої причини.


9.3. Абонент розуміє і погоджується, що кожен з Операторів та/або Виконавець не несуть перед ним відповідальності за будь-який розміщений на Сервісі Контент, включаючи, але, не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.


9.4. Оператори та/або Виконавець не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збоїв ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до об'єктів інтелектуальної власності, розміщеним у Сервісі. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин.


Також Оператори та/або Виконавець не відповідають за відповідність Сервісу цілком або його частин (функціональних можливостей) очікуванням Абонентів, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Абонента до Сервісу та об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на сервісі, збереження логіна і пароля Абонента, що забезпечують доступ до окремих функціональних можливостей Сервісу, а також збитки, що виникли у Абонентів з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення.


9.5. Оператори зобов'язуються не використовувати дані Абонента, отримані при реєстрації, в будь-яких корисних цілях і гарантує нерозголошення таких даних. Не вважається порушенням умови розкриття будь-яким з Операторів інформації про Абонента співробітникам і постачальникам/підрядникам відповідного Оператора в обсязі, необхідному для якісного надання послуг по даній Угоді, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов'язком відповідного Оператора в силу вимог законодавства України.


9.6. Абонент повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля, устаткування, у тому числі використання обладнання третіми особами, а також за збитки, які можуть виникнути з причини їх втрати або несанкціонованого використання його облікового запису. Абоненту рекомендується регулярно змінювати свій пароль. Оператор не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами логіна і пароля облікового запису Абонента. Усі дії, вчинені особою, яка авторизувалася за логіном і паролем Абонента, розглядаються як дії Абонента. Абонент несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з його облікового запису.


9.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-який збиток обладнанню або програмному забезпеченню Абонента чи іншої особи, що викликано або пов'язано з використанням Сервісу.


9.8. Ні за яких обставин будь-який з Операторів не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, опосередкований, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, завдання шкоди честі та гідності або діловій репутації, що виникли у зв'язку з наданням доступу до Сервісу, використанням Сервісу або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сервісі. У кожному разі Сторони погоджуються, що сума збитків відповідного Оператора перед Абонентом за будь-які порушення, пов'язані з використанням Сервісу або даною Угодою, обмежена Сторонами сумою оплати, отриманої відповідним Оператором від Абонента в зв'язку з використанням Сервісу у відповідний період (за відповідну послугу).


9.9. Будь-який з Операторів та/або Виконавець не несуть відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:

• за дії Абонента в Сервісі;

• за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної Абонентом в Сервісі;

• за якість товарів/робіт/послуг, придбаних Абонентом, після перегляду рекламних повідомлень (банерів, роликів тощо), розміщених у Сервісі, і їх можливу невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням Абонента;

• за достовірність рекламної інформації, використовуваної/отриманої Абонентом на Сервісі, і якість рекламованих в ній товарів/робіт/послуг;

• за наслідки застосування інформації, використовуваної/отриманої Абонентом на Сервісі;

• за наслідки, пов'язані з доступом до Контенту осіб, щодо яких існує та чи інша заборона доступу до деяких типів інформації, зокрема, до Контенту, який має вікові обмеження перегляду, якщо такі наслідки пов'язані з порушенням Абонентом умов даної Угоди. 


9.10. Оператори та/або Виконавець не несуть відповідальності за порушення Абонентом даної Угоди і залишають за собою право за своїм узгодженим рішенням, а також при отриманні інформації від будь-яких третіх осіб про порушення Абонентом даної Угоди або прав та інтересів третіх осіб, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Абонентом інформацію, а також призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Сервісу, в будь-який час, з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-який збиток, який може бути заподіяний Абоненту такою дією.


9.11. У разі пред'явлення третіми особами претензій до будь-якого з Операторів та/або Виконавця, пов'язаних з наданням доступу до Сервісу Абоненту, з вини Абонента, Абонент зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши відповідного Оператора та/або Виконавця від можливих спорів, збитків і відшкодувань.


9.12. Сервіс може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Абонент визнає і погоджується з тим, що Оператори та/або Виконавець не контролюють і не несуть ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи за посиланнями, здійснювані Абонентом, останній здійснює на свій страх і ризик.


10. Інші положення


10.1. Ця Угода та відносини між Операторами, Виконавцем та Абонентом регулюються і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані даною Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.


10.2. Сторони Угоди зобов'язуються дотримуватись виключної юрисдикції судів України при виникненні спірних питань юридичного характеру, пов'язаних з даною Угодою або Сервісом.


10.3. Якщо з тих чи інших причин будь-яка умова даної Угоди є недійсною, припиненою або такою, що не має юридичної сили, то це не призводить до недійсності чи позбавлення законної сили будь-яких інших частин Угоди.


10.4. Ця Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Абонентів, що здійснюють доступ до Сервісу і його використання, на дату початку такого доступу та використання.


10.5. Ця Угода є публічним  договором. Згодою Абонента з умовами даної Угоди вважається встановлення Застосунку на абонентське обладнання Абонента та фактичне користування Сервісом, його функціональними можливостями, Послугами та об'єктами інтелектуальної власності, розміщеними на ньому, або факт реєстрації Абонента на Сервісі - у випадку, якщо Абонент здійснив таку реєстрацію.Дата публікації: ­­­­­­­­­_______